Erfarne kræfter sætter fokus på ældre med synstab

Med bevillinger under VELUX FONDENs jubilæumsprojekt, Ældre med synstab, skal Dansk Folkehjælp, Faglige Seniorer og Komiteen for Sundhedsoplysning udvikle ny viden og netværk, der kan sikre de ældre et aktivt liv, når synet svækkes, og hverdagen forandres. 

Det er organisationer med stærke netværk og formidlingskompetencer, der sættes i gang med bevillinger under VELUX FONDENs jubilæumsprojekt Ældre med synstab. Dansk Folkehjælp og Faglige Seniorer skal i samarbejde skabe synlighed om de ældres udfordringer og give dem mulighed for at fortsætte med at leve aktive og selvstændige liv trods synstabet. Og så skal de gøre samfundet klogere på, hvordan man forbygger synstab hos ældre og hjælper dem, der bliver ramt.

Hos Komiteen for Sundhedsoplysning skal bevillingen bruges til at etablere en digital portal, der skal udbrede viden om synstab, og give de ældre redskaber til selv at kompensere for synstabet.

”Ældre med nedsat syn er en overset gruppe og mange har svært ved at genfinde både livsglæden og aktivitetsniveauet, når synet begynder at svigte. Med en stærk forankring blandt de ældre og stor erfaring med at nå og inkludere socialt udsatte grupper kan de tre bevilgede organisationer med ny viden, formidling og netværk vise de ældre en vej ud af isolationen og ind i fællesskaber og en ligeværdig deltagelse i samfundet”, fortæller direktør i VELUX FONDEN Ane Hendriksen.

Forener kompetencer

For direktør hos Dansk Folkehjælp Klaus Nørlem giver bevillingen mulighed for at kombinere kompetencer og skabe ny viden om og til ældre med nedsat syn:

”Hos Dansk Folkehjælp glæder vi os til sammen med Faglige Seniorer at samarbejde med VELUX FONDEN omkring ældre med synstab, der er et fælles og vigtigt indsatsområde. Sammen vil vi forene vores kompetencer om at oplyse om de udfordringer, der følger med et svigtende syn, hvilken hjælp ældre med synstab kan få, og udvikle nye metoder for hvordan man med et synshandicap kan skabe nye sociale relationer”.

Synstab hos ældre er et udbredt og overset problem, der kalder på indsatser inden for opsporing, behandling, sociale indsatser og fællesskaber.

Med jubilæumsprojektet ”Ældre med synstab”, ønsker VELUX FONDEN at støtte projekter, der igennem viden og forandring gør det muligt for ældre mennesker med synstab fortsat at være aktive deltagere i samfundet.

Læs mere om jubilæumsprojektet her.

 

Kontakt:
Vibeke Lybecker
Fondsrådgiver, programchef, VELUX FONDEN
Phone: 
+45 23 80 69 80