Nyheder

27.09.2022
Initiativet Boligbyggeri fra 4 til 1 planet er klar med en stor udfordring og mulighed for økonomisk støtte til Danmarks mest progressive bygherrer. Bygherrer, der vil være med til sætte nye standarder for klimaaftryk i boligbyggeriet.
22.09.2022
Klimaaftrykket fra byggeriet af nye boliger i Danmark skal reduceres med 75 procent. Det er den ambitiøse målsætning fra initiativet Boligbyggeri fra 4 til 1 Planet. Initiativet har netop udvalgt seks bud på klimavenlig arkitektur og fem bud på klimavenlige materialer. Nu skal såvel arkitektur som materialer afprøves i stor skala.
20.09.2022
VELUX FONDEN støtter udviklingen af nye indsatser, der har fokus på at forebygge og reducere psykisk mistrivsel. Syv projekter får i alt 23,6 mio. kr. til at udvikle og afprøve nye metoder, hvor der er samspil mellem indsatser i det offentlige og civilsamfundets fællesskaber.
15.09.2022
Krydsfeltet mellem fagområder kan være fundament for vigtig ny viden. 30 forskere får bevillinger på i alt 57 mio. kr. af VILLUM FONDEN til 15 tværfaglige datadrevne forskningsprojekter.
13.09.2022
Når stadigt stærkere vinde skabt af klimaforandringerne går i land æder de sig også ind på de danske kyster. I et nyt afsnit Ud i det blå kan du møde projektet BARREEF, der med stenrev vil beskytte både de udsatte kyster og havets allerede hårdt pressede dyre- og planteliv.
09.09.2022
Kongelogen med tilhørende gemakker og balkonfoyeren på Det Kongelige Teaters Gamle Scene har gennemgået en større istandsættelse og fremstår nu i original form. Tre fonde, VILLUM FONDEN og Aage og Johanne Louis-Hansens Fond og Knud Højgaards Fond, har støttet projektet.
08.09.2022
De store, de små og de virkelig vilde forskningsspørgsmål. Man finder det hele på listen over de 51 projekter, der i år får bevillinger i VILLUM FONDENs Experiment-program.
05.09.2022
Næringsstofreduktioner er en nødvendig betingelse for at opnå god miljøtilstand i Lillebælt, og samtidig kan en aktiv indsats for at skabe levesteder med fx ålegræs eller stenrev øge naturkvaliteten lokalt. Sådan siger forskere i to nye rapporter, som er lavet for 11 kommuner forud for projektet: ”Liv i Lillebælt”.
29.08.2022
Hos Tandrødderne i Ballerup tilbyder godt 20 frivillige fagfolk gratis tandpleje til tidligere og nuværende misbrugere, og med en bevilling fra VELUX FONDEN kan man nu give proteser til dem, der ønsker det.
22.08.2022
I samarbejde med Danske Universiteter støtter VILLUM FONDEN stipendieprogrammet Scholars at Risk Ukraine (SARU). Programmet er målrettet ukrainske forskere, der er ramt af krigen.
09.08.2022
I tredje af afsnit af Ud i det blå kan du møde projektet Rent Øresund, der arbejder på at gøre havet frit for de mange tusinde liter afføring og kemikalier, der udledes i det danske hav.
05.07.2022
Med bevillinger fra VELUX FONDEN på i alt 14 mio. kr. skal tre museumsprojekter styrke forskning og nytænke formidling på små og store danske museer.
30.06.2022
I andet afsnit af Ud i det blå kan du møde ålegræsset - en lille havplante med store kræfter, som kan være med til at beskytte liv både over og under vandoverfladen mod klimaforandringer. Professor Dorte Krause-jensen er gæst og fortæller om de blå skoves beskyttende egenskaber.
28.06.2022
VELUX FONDENs kernegruppeprogram støtter fri, original grundforskning inden for humaniora og beslægtede samfundsvidenskabelige fag. I år bliver der givet i alt 42 mio. kr. til syv forskningsprojekter.
24.06.2022
Med private donationer på i alt 135 millioner kroner er der nu fundet finansiering til at sikre de fem vikingeskibe i Roskilde for eftertiden.
16.06.2022
Med bevilling fra VILLUM FONDEN sikrer Københavns malermestre og københavnerne et nyt gavlmaleri lige over for Henry Heerups mælkegavl på Sølvgades Skole.
13.06.2022
På skonnerten Freia, kan du under Folkemødet 2022 blive klogere på spildevand, plastik i havene og formidling af havets udfordringer, når en række projekter støttet af VELUX FONDEN tager temperaturen på den blå natur.
08.06.2022
I anledning af Havets dag kan du med ny podcast-serie fra VELUX FONDEN komme helt tæt på klimaudfordringerne og det danske hav.
01.06.2022
Forskningscentret Land-CRAFT skal finde løsninger på, hvordan vi får mest muligt ud landbrugsjorden og samtidig mindsker belastningen på biodiversitet og klima. Centret er finansieret af fem danske fonde.
16.05.2022
Yvonne Farrell og Shelley McNamara fra Grafton Architects og Anna Wirz-Justice vinder The Daylight Award 2022 for arkitektur og forskning, der fejrer dagslyset betydning for vores liv og omgivelser,
04.05.2022
Professor Dorte Juul Jensens forskning i metallers indre strukturer og egenskaber har ført til banebrydende resultater. Den 4. maj 2022 bliver hun fejret som årets modtager af VILLUM FONDENs årslegat på fem mio. kr.
02.05.2022
VILLUM FONDEN giver 25 mio. kr. til 'Sammen for Ukraine'
02.05.2022
Med en donation på i alt 36,5 millioner kroner fra A.P. Møller Fonden, Augustinus Fonden, VILLUM FONDEN og Louis-Hansen Fonden bliver det nu muligt at realisere en ambitiøs renovering og opgradering af Willumsen museets bygninger, så forholdene for både kunsten og publikum forbedres markant.
29.04.2022
På UNESCOs internationale Day of Light den 16. maj 2022 kan du komme med, når modtagerne af dagslysprisen for henholdsvis forskning og arkitektur bliver annonceret og fejret ved en online-event.
21.04.2022
For fire år siden købte Statens Naturhistoriske Museum en stor ravsamling med hjælp fra tre danske fonde. Nu har det vist sig, at 10 insekter, som blev fanget i en klump harpiks for mellem 35 og 45 millioner år siden, er hidtil uopdagede arter forhistoriske snyltehvepse.
21.04.2022
Senest 1. august 2022 starter Fredrik Skoglund som ny Chief Investment Officer i fondene.
20.04.2022
VILLUM FONDEN bevilger 80 mio. kr. til det nationale innovationscenter The VILLUM Power-to-X Accelerator (VPX) på DTU, der skal bringe Power-to-X-projekter tættere på markedet og derved sætte skub i den grønne omstilling.
11.04.2022
VELUX FONDENs mobile synseksperimentarium tager på turne henover foråret og sommeren. Her kan man blive klogere på livet med nedsat og syn og få redskaber til at håndtere hverdagen med synsnedsættelse.
08.04.2022
VILLUM FONDEN giver 39 mio. kr. til klimaundervisning i grundskoler, gymnasier og på erhvervsuddannelser. 21 projekter skal udvikle og afprøve handlingsorienterede undervisningsforløb til børn og unge i hele landet.
07.04.2022
VELUX FONDEN har bevilget i alt 10 mio. kr. til projekter med særligt fokus på de udfordringer, som krigen forårsager i forhold til Ukraine. Det sker gennem uddelingsområderne aktive ældre og kultur, og det giver mulighed for at støtte to forskellige formål.
04.04.2022
Med bevilling fra VELUX FONDEN giver ny hvidbog status på rehabilitering og præsenterer anbefalinger til rehabiliteringsindsatser, der for stadigt flere danskere er med til at sikre selvstændige og aktive liv.
28.03.2022
Pionercentret skal være med til at løse nogle af samfundets store udfordringer og bringe Danmark i front inden for menneskecentreret kunstig intelligens.
24.03.2022
Klimaaftrykket fra byggeriet af nye boliger i Danmark skal ned med 75%. Ressourceforbruget holdes til én jordklode om året. Det skal VILLUM FONDEN og Realdania understøtte med et partnerskab og 60 mio. kr.
01.02.2022
Årets tillægsbevillinger til Villum Young Investigator-programmet (YIP) går til fire fremragende forskere på Danmarks Tekniske Universitet og Københavns Universitet. Forskerne får hver en tillægsbevilling på næsten 4 mio. kr.
27.01.2022
Som led i VILLUM FONDENs indsats om køn i pædagogisk praksis i folkeskolen får to projekter på hhv. Professionshøjskolen Nordjylland og Københavns Professionshøjskole bevillinger til at undersøge og udvikle viden og metoder til lærere.
24.01.2022
Årsskriftet byder i år bl.a. på tilbageblik på nogle af fondenes største bevillinger. Og så kan du komme rundt i 2021’s bevillinger, der byder på alt fra seje Boss Ladies og sociale indsatser til banebrydende forskning.
24.01.2022
16 store forskertalenter inden for teknisk og naturvidenskabelig forskning får bevillinger på i alt 102 mio. kr. til at forfølge deres ideer og opbygge egne forskergrupper på danske universiteter.
12.01.2022
VELUX FONDENs pilotprojekt Writers-in-residence skal fremme dialogen mellem humanvidenskab og kunstnerisk praksis og styrke dansk litteratur. Nu får otte talentfulde forfattere arbejdslegater til skriveophold i universitetsmiljøer.
06.01.2022
VELUX FONDEN giver en bevilling på 7 mio. kr. til nyt projekt, der skal hjælpe nyankomne kvoteflygtninge og generere samlet viden om deres inklusion i danske lokalsamfund.
21.12.2021
I anledningen af fondenes 40 og 50 års jubilæum udgiver vi en jubilæumsbog, der skildrer fondenes udviklinger og aktiviteter fra fondene blev stiftet til 2015. Fondene har gennemgået en stor udvikling, og har gennem årene støttet et stort antal af almennyttige projekter.
21.12.2021
20 store og små originale projekter får bevillinger for i alt 20 mio. kr. til at skabe mere dagslys og frisk luft i hverdagen.
01.12.2021
VILLUM FONDEN lancerer en indsats om køn i pædagogisk praksis i folkeskolen. Tre projekter får bevillinger til at undersøge og udvikle redskaber og formidling.
22.11.2021
Mange flere børn og unge i Danmark får nu adgang til at opfinde, designe og konstruere i gode faciliteter. Morsø, Skive, Holstebro, Næstved, København og Fredensborg kommuner får bevillinger til at oprette makerspaces.
18.11.2021
Seks kombinerede forsknings- og praksisprojekter får bevillinger på i alt 33,3 mio. kr. fra VELUX FONDENs HUMpraxis-program.
11.11.2021
I Svendborg har Claus Juul Nielsen med en dedikeret indsats gjort gamle mursten til nyt bygge-guld, der leverer både sjæl og bæredygtighed til nyt byggeri.
27.10.2021
Danmark mangler faglærte. Ny Rambøll-rapport viser, at rollemodeller udsendt af Erhvervsskolernes ElevOrganisation får flere unge til at overveje en erhvervsuddannelse.
19.10.2021
Paolo Casserotti og Else Marie Damsgaard har med engagement og dygtighed udbredt kendskabet til geriatrien og gerontologien. Og så formår begge hædersgavemodtagere at oversætte kompleks viden til praksis.
12.10.2021
Med bevillinger, hædersgaver og kald på forskningsprojekter satte VELUX FONDEN fokus på en overset befolkningsgruppe, ældre med synstab.
12.10.2021
I år får seks seje forskere bevillinger i VILLUM FONDENs talentprogram Villum International Postdoc – alias VIPO. Programmet er målrettet kvindelige forskere inden for det tekniske og naturvidenskabelige felt.
06.10.2021
VELUX FONDEN inviterer til arrangement om Ældre med synstab

Sider