Som almennyttige fonde ønsker vi at leve op til både omverdenens og egne krav om transparens og åbenhed, som vedrører vores organisation og aktiviteter.

Fondene følger derfor en række retningslinjer for god fondsledelse, habilitet og interessekonflikter, forskningspraksis mv.

Habilitet og interessekonflikter

Vi ønsker at sikre transparens om vores daglige arbejde. Det gælder ikke mindst på området habilitet og dermed vores relationer til ansøgere, samarbejdspartnere, leverandører m.fl. Fondenes bestyrelser og arbejdsgrupper har derfor drøftet og vedtaget en række principper og retningslinjer, så både bestyrelsesmedlemmer, direktion, medarbejdere og sagkyndige følger almindelig praksis omkring habilitet.

Kort fortalt gælder følgende:

  • Bestyrelsesmedlemmer, arbejdsgruppemedlemmer og sekretariatsmedarbejdere må ikke deltage i behandlingen af sager, hvor der foreligger en interessekonflikt i forhold til vedkommende.
  • Bestyrelsesmedlemmer, medlemmer af vores arbejdsgrupper og sekretariatsmedarbejdere tager aktivt stilling fra sag til sag, hvis der er en relation til en ansøger eller en sagkyndig. Derfor deltager de ikke ved behandling af og beslutning om en sådan sag.
  • Bestyrelsen beslutter, hvilke sager som skal viderebehandles, og hvilke der skal bevilges. Direktion og fondsrådgivere deltager i sagsbehandlingen.
  • Sagkyndige, der bistår med faglig bedømmelse af ansøgninger, bliver hver gang bedt om at redegøre for, om de er inhabile i forhold til konkrete ansøgninger.

Se notatet vedrørende vores principper for habilitet nedenfor:

Notat om principper for habilitet

Europæisk netværk for fonde

Begge fonde er tilsluttet European Foundation Centre's (EFC) principper for god fondsledelse. 

EFC Principles of Good Practice

'Research integrity'

En væsentlig del af fondenes bevillinger støtter forskning. Derfor har vi valgt at tilslutte os principperne i Danish Code of Conduct for Research Integrity. 

Danish Code of Conduct for Research Integrity

'Open Access'

Fondene følger de offentlige forskningsråd og fondes Open Access-politik.

Open Access-politik