VELUX FONDEN støtter hvert år øjenforskning med 13 mio. kr.

Vores sanser bliver udfordret med alderen, og næsten alle oplever, at synet bliver forringet. Vi bliver langsynede, natteblinde, får grå eller grøn stær.

Siden 1981 har VELUX FONDEN bevilget midler til en bred vifte af øjenprojekter, der spænder fra basal laboratorieforskning, epidemiologiske studier til kliniske studier. Vi tilstræber fortsat en bred bevillingspraksis og støtter hvert år øjenforskning med 13 mio. kr..

Formålet er at støtte øjenforskning af høj forskningsmæssig kvalitet, der har klinisk relevans, og dermed kan komme patienterne til gavn.

Vi prioriterer ansøgninger, der omhandler de store øjensygdomme, som forårsager væsentligt synstab eller blindhed. Der ønskes især multidisciplinære forskningsprojekter, der bidrager til at skabe og understøtte mobilitet og synergi mellem forskningsgrupper i Danmark eller internationalt.

Kontakt os, hvis du har en ide til et tværfagligt øjenforskningsprojekt, der er tilknyttet en øjenafdeling.

Vi har næste ansøgningsfrist for større øjenprojekter den 2. november 2021.

Læs mere om fondens to fokusområder her:

Skolarstipendium til unge øjenforskere

VELUX FONDEN udbyder et antal skolarstipendier til unge øjenforskere. Skolarstipendierne er målrettet medicinstuderende, der kan bruge det i et forskningsår ved et af de danske universiteters medicinske fakulteter eller hospitalernes øjenafdelinger.

Skolarprojektets hovedtema skal være perspektivrig øjenforskning og projekter, der er drevet af høj relevans for øjenforskningen. Under dette tema kan både basalforskning og kliniske projekter komme i betragtning, ligesom tværfaglige projekter også kan ansøge om støtte.

Skolarprojektet må gerne være sammenhængende med den studerendes speciale.

Ansøgningsfrist:

  • ​21. april 2022 kl. 13.00 - med forventet projektstart i efterårssemesteret 2022.

Læs aktuelt opslag og krav til ansøgning

Større øjenprojekter

VELUX FONDEN støtter projekter, der udgår fra landets øjenafdelinger, og hvor der samarbejdes med andre danske eller internationale forskergrupper. Med støtte til større projekter ønsker fonden at fremme projekter, der understøtter den enkelte afdelings forskningsstrategi.

Der kan maks. ansøges om kr. 4 mio. kr. til selvstændige projekter eller afgrænsede dele af større forskningsprojekter.

Projektet skal udføres på eller sammen med en øjenafdeling.

Der tilstræbes en mangfoldig bevillingspraksis, hvor såvel epidemiologisk og klinisk forskning samt laboratorieforskning prioriteres. Grundvidenskabelig laboratorieforskning bør have et klart klinisk mål (evt. langsigtet).

Vi vil altid gerne tage en uddybende snak om et muligt projekt. Så kontakt os gerne, inden du sender en ansøgning.

Hædersgaver

Hæder til forskning

I anledning af VELUX FONDENs 40 års jubilæum uddeler fonden i alt fire hædersgaver til forskere inden for aldrings- og øjenforskning.

Hæder til øjenfagets brobyggere 

Yousif Subhi og Jens Folke Kiilgaard modtager VELUX FONDENs hædersgaver.

Eksempler på projekter, vi har støttet

Udsigt til mere patientvenlig behandling af nethindesygdom

Forskningsprojekt skræddersyr laserbehandling til den enkelte patient.

Forskning i overset øjensygdom

Forskning i nye behandlinger af øjensygdommen AMD får 12,5 mio. kr. fra VELUX FONDEN.

Medicinstuderende kommer i forskerlære med et skolarprojekt

Samarbejdsprojekter kan styrke det faglige miljø

Kontakt:
Lise Bonnevie
Fondsrådgiver, programchef, VELUX FONDEN
Phone: 
+45 23 81 56 54