VELUX FONDEN er en almennyttig fond stiftet i 1981 af Villum Kann Rasmussen - grundlægger af bl.a. VELUX koncernen og andre firmaer ejet af VKR Holding, der har til formål at bringe dagslys, frisk luft og et bedre miljø ind i menneskers hverdag.

VELUX FONDEN uddeler legatbeløb til ældre for at tilskynde og opmuntre til at gøre en aktiv indsats for sig selv og andre.

VELUX FONDEN støtter aldringsforskning og øjenforskning samt forskningsprojekter inden for humanvidenskaberne.

Ud over disse særlige indsatsområder donerer Fonden midler til kulturelle, miljømæssige, sociale og kunstneriske formål.

Tobaksvejen 10, 2860 Søborg - Tlf.: (+45) 39 57 09 57 - Fax: (+45) 39 66 04 24 - email: info@veluxfonden.dk