Kapitalgrundlag og regnskab


Fondens kapitalgrundlag er skænket af stifteren civilingeniør Villum Kann Rasmussen ved Fondens stiftelse i 1981. Kapitalgrundlaget er af flere omgange forøget ved bevilling fra VILLUM FONDEN.

Kapitalen skal anbringes i statsgældsbeviser, statsobligationer, børsnoterede aktier, lån til solide virksomheder, indestående i banker eller sparekasser eller i andre solide papirer.

Regnskabet revideres af en statsautoriseret revisor, som er på genvalg hvert år. Fondens revisor kan ikke tillige være revisor for VKR Holding eller tilsluttende selskaber.

De økonomiske nøgletal for Fonden kan ses under det særlige menupunkt til venstre.


Bilag

Kontakt

Ane Hendriksen
+45 4060 3938
ahd@veluxfoundations.dk

Tobaksvejen 10, 2860 Søborg - Tlf.: (+45) 39 57 09 57 - Fax: (+45) 39 66 04 24 - email: info@veluxfonden.dk